Huurvoorwaarden

Huur Voorwaarden

Huurdocumentatie

Wanneer u voor het eerst bij ons huurt dient u de onderstaande twee documenten te mailen of via whatsapp aan ons te verzenden. U kunt dit natuurlijk doen als u ophaalt.
Voor de huur hebben wij de volgende twee documenten nodig. 

1: Uw originele legitimatiebewijs/paspoort of rijbewijs. Dit mag beschermd zijn.

2: Documentatie:
– Particuliere huur: Een recent poststuk geadresseerd aan u op uw huidige adres.
– Zakelijke huur: Tenzij u via zakelijke mail met ons contact opgenomen heeft, hebben wij uw KVK uittreksel nodig.

U kunt uw kvk uittreksel aan ons verzenden. Als u dit niet heeft, graag ons doorgeven van tevoren zodat wij downloaden. In de een van de volgende gevallen mag u namens het bedrijf huren

  • Uw naam staat op kvk uittreksel
  • U werkt bij het bedrijf dat u via zakelijke mail met ons communiceert
  • Een bevoegde persoon van het bedrijf stuurt aan ons een mail en aan u machtiging geeft via zakelijke mail van het bedrijf dat u namens bedrijf mag huren. 

Borgsom

Klanten die bij ons regelmatig gehuurd hebben betalen geen borg meer bij ons. Verder krijgen de reguliere huurders van ons aantrekkelijke kortingen van ons hoe vaker en langer zij huren. Neem contact met ons op over de mogelijkheden.

Als u voor het eerst bij ons huurt, vragen wij een borg. De hoogte van de borg is afhankelijk van diverse factoren: of u een zakelijk of particulier huurt, of eerder bij ons gehuurd heeft, de waarde van de apparatuur, het huurtermijn ect. Nadat u uw aanvraag ingediend heeft, krijgt u een mail van ons over de borgsom en de rest van de huurprocedure. Wilt u snel weten hoeveel borg u betaalt, bel of stuur een whatsapp bericht aan ons (0681 774 775). U kunt eventueel ook vragen aan ons hoeveel korting u krijgt als u voor lange termijn huurt.  

Reserveren

U kunt de reservering middels van E-mail, reserveringsformulier via winkelwagen, telefonisch (reguliere klanten) of in onze vestiging langskomen plaatsvinden.  Klik HIER voor onze contact gegevens.

U kunt ons altijd bellen voor de informatie over reservering van de apparatuur. De mondelinge reserveringen/huuraanvragen zijn nog niet definitief mits anders overeengekomen. Als u voor het eerst bij ons huurt en niet op de zelfde dag wilt ophalen, vragen wij  een aanbetaling van de nieuwe klanten. Hoeveel u aanbetaalt kunt aan ons vragen via contact formulier/whatsapp of bellen. 

Verantwoordelijkheid

Klanten zijn (mede) verantwoordelijk voor de controle van apparatuur bij het ophalen voordat de klant de huurovereenkomst ondertekent.  U mag ons altijd extra tijd vragen als u meer tijd nodig heeft voor de controle van de apparatuur. Wij trachten ten allen tijden de apparatuur optimaal werkend aan onze klanten uit te leveren. De klanten zelf verantwoordelijk voor de instellingen van apparatuur. Mocht u aan ons hulp vragen over de instellingen van de apparatuur, accepteert u de verantwoordelijkheid aan u zelf als een instelling niet aan uw wensen voldoet. De handleidingen van ons apparatuur kunt u terug vinden op onze website of middels zoekmachines. Op YouTube kunt u heel handige tutorials vinden voor het gebruik van de betreffende apparatuur.  Het is eventueel mogelijk, op een eerdere datum dan ophaal datum bij ons langskomen en hulp vragen voor het gebruik van de apparatuur. Neem met ons contact op over de mogelijkheden. 

Schadeverzekering

Schade verzekering afsluiten: De kosten voor de verzekering tegen schade bedraagt ongeveer 10% van de huurkosten incl. btw van de huurkosten tenzij wij een ander bedrag vermeld hebben. De schade verzekering kost minimaal €5,00. Eigen risico bij verzekering kost is ongeveer 7,5 % van de nieuwenwaarde van de beschadigde apparatuur.

Bij de huur van drones en oude mini dv/hi8 cameras met firewire aansluiting omdat de risico hoger is voor de beschadiging. U kunt ons bellen of mail sturen voor de hoogte van de schadeverzekering. 

Huren zonder schadeverzekering: De huurder is dan zelf verantwoordelijk voor alle kosten bij beschadigen wanneer de klant geen schadeverzekering heeft afgesloten. De huurder draagt dan alle kosten bij reparaties van apparatuur, onderdelen of accessoires. Daarnaast zijn wij gemachtigd de huurkosten van de huurder vergoed te hebben. Dit is de periode tussen de datum dat de apparatuur ingeleverd zou moeten worden tot de afhandeling van de gebeurtenis. Voor beschadigingen/verlies van apparatuur moet de huurder ons hierover ten allen tijden inlichten. Dit zal de kosten voor de huurder verminderen en het proces van afhandeling versnellen.

Indien de klant heeft geen voorkeur aan ons doorgegeven heeft voor de schade optie is de apparatuur gehuurd zonder schade verzekering. 
In het geval van diefstal of verlies van apparatuur moet de huurder alle kosten binnen 10 dagen aan ons betalen. Schadeverzekering dekt niet diefstal/verlies of kwijtraken van de apparatuur. 

Verlies, Diefstal, Kwijtraken van apparatuur/onderdelen

In het geval van verlies, diefstal of kwijtraken van de apparatuur betaalt de huurder de nieuw waarde van het product aan ons verschuldigd. Een andere mogelijkheid is als wij en de huurder overeenkomen, de huurder zelfde merk en type van toestel/onderdeel koopt en aan ons overdraagt.

Schade definitie is als volgt: Alle immateriële en immateriële effect op de product zodat de product niet optimaal meer werkt. 

De apparatuur moet door de huurder in het pand van verhuurder worden afgehaald, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Als huurder niet tijdig op het overeengekomen tijdstip van de aanvang van de huurperiode het door hem gehuurde afhaalt is zulks geheel voor zijn eigen rekening en risico. De huurprijs is te allen tijde verschuldigd over de schriftelijk overeengekomen huurperiode.

De apparatuur moet door huurder in het pand van verhuurder worden teruggebracht uiterlijk op de datum waarop de overeengekomen huurperiode eindigt, tenzij schriftelijk anders is  overeengekomen met de huurder. Indien de huurder niet uiterlijk op die einddatum de gehuurde apparatuur teruggebracht heeft, om welke reden dan ook, als ook in geval van beschadiging aan apparatuur, door welke oorzaak ook, is de huurder daardoor in gebreke zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling vereist is. Als dan is de huurder, onverminderd zijn overige verplichtingen jegens de verhuurder, aan de verhuurder een schadevergoeding verschuldigd. Bij niet tijdige terug bezorging bedraagt deze schadevergoeding de huurprijs per dag voor elke dag waarmee de overeengekomen huurperiode overschreden wordt vermeerderd met 50% van die huurprijs.

Ingeval het van beschadiging van de apparatuur is de huurder de kosten van herstel van die beschadigingen (tot maximaal eigen risico indien schadeverzekering afgesloten is) als schadevergoeding verschuldigd alsmede de huurprijs per dag voor elke dag die met dat herstel gemoeid zal zijn vermeerderd met 50% van die huurprijs.

Indien verhuurder ten gevolge van te late terug bezorging door huurder en/of ten gevolge van beschadiging aan de apparatuur een hoger bedrag aan schade mocht lijden dan het bedrag van de schadevergoeding die door huurder op grond van het bepaalde in het voorgaande lid van dit artikel verschuldigd zou zijn, zal verhuurder het recht hebben dit meerdere bedrag aan schadevergoeding eveneens van huurder te claimen.

Annuleren / Niet ophalen van apparatuur

De risico bij het annuleren van de huur draagt de huurder zelf. Annulering van de huur is wel mogelijk maar er komen kosten bij als gevolg van administratie en andere kosten dat we maken voor de reservering en annulering van de huur. Bij de annulering adviseren we u rekening te houden met de kosten. Hoe eerder u

Bij de annuleringen komen de volgende administratie en annuleringskosten in rekening gebracht.
– Annulering binnen meer dan 5 dagen voor de ophaaldatum. Kosten: € 30,00 als de huurkosten lager dan €75,00 excl btw zijn en 35% van de huurkosten als de huurkosten meer dan € 75,00 excl btw zijn

– Annulering binnen 5 dagen voor de ophaaldatum. Kosten: €50,00 als de huurprijs lager is dan €75,00 exclusief btw zijn (tot maximaal de huurkosten als huurkosten lager dan €50,00 zijn) en 75% van de huurprijs als de huurprijs exclusief btw hoger is dan €75,00.

Annulering binnen 3 dagen voor de ophaaldatum: Kosten: De volledige huurprijs wordt betaald. 

Waarom betaalt u annulering kosten?
Bij het annuleren adviseren we heel goed na te denken omdat er kosten meekomen. Als u toch moet annuleren adviseren we u ons zo snel mogelijk schriftelijk te informeren daarover zodat u zo min mogelijk de kosten betaalt en wij zo snel mogelijk de apparatuur weer in de verhuur kunnen zetten voor andere klanten. Bij annuleringen maken we de volgende kosten: Administratie kosten, huurkosten (dat u zou betalen als de huur door zou gaan), huurkosten (dat de andere klant die de betreffende apparatuur eventueel zou huren tijdens uw reservering voor de annulering). 


Ophalen/inleveren van de apparatuur

U kunt de apparatuur in onze openingstijden ophalen en inleveren. Klik HIER om naar contact pagina te gaan waar u onze openingstijden vindt. 

Verzend mogelijkheden

Wij doen ook aan het verzenden van onze producten die niet heel zwaar of groot zijn. Bij camera en onderdelen is dit helemaal geen probleem.  Als de huurkosten lager dan €100,00 zijn, vragen wij (een deel) verzendkosten. De maximale verzendkosten zijn gelijk aan de tarieven van Post.nl. Boven de bestellingen €100.00 incl. btw aan huurkosten betaalt u geen verzendkosten vanaf hier naar uw adres.

De verzendingen doen wij altijd aangetekend en u dient ook aangetekend retour te sturen tenzij iets anders is afgesproken. 

Iets niet duidelijk of heeft u nog vragen? Bel ons 020 7750576 of stuur een whatsapp 0681 774 775

Je winkelwagen
0